Direktør for Økonomi og Uddannelse

Har du erfaring med topledelse, og har mod på at have ansvaret som topleder i en visionær og borgerserviceorienteret kommune, har Qeqqata Kommunia en spændende stilling til dig. Vi søger en udviklingsorienteret og strategisk tænkende Direktør for Økonomi og Uddannelse.

Jobbet

Som Direktør for Økonomi og Uddannelse får du ansvaret for den overordnede ledelse af henholdsvis Område for Økonomi og Område for Uddannelse. Du refererer til Kommunaldirektøren og indgår i Qeqqata Kommunias direktion.

Du skal sikre at omsætte politiske og administrative målsætninger til konkrete indsatser og initiativer på økonomiområdet, uddannelsesområdet, arbejdsmarked og fritidsområdet.

Du skal være med til at sikre lovlig forvaltningsudøvelse og understøtte eksekvering og opfølgning af politiske visioner, beslutninger og planer med henblik på effektive løsninger og bæredygtige resultater til gavn for borgere og erhvervsliv.

Du får således det overordnede ansvar for Qeqqata Kommunias økonomistyring og regnskabsførelse, herunder controllerfunktion, bogholderi, forbrugs- og bevillingsopfølgninger, løbende budgetanalyser og rapportering samt likviditets- og risikostyring. Derudover får du ansvaret for finansieringsopgaver, indkøb, IT, HR og løn.

Du får tillige det overordnede ansvar for Qeqqata Kommunias Område for Uddannelse, hvor målet er, at du i samarbejde med uddannelsescheferne i Sisimiut og Maniitsoq, skal sikre harmoniseringen af de to uddannelsesområder, sikre at disse fungerer driftsmæssigt forsvarligt og hensigtsmæssigt samt at komme med oplæg for den strategiske planlægning herunder. Derudover får du ansvaret for skoler i byer og bygder, dagsinstitutioner i byer og bygder, museer, fritidsområdet, MISI (rådgivende enhed vedrørende børn og unge) og Majoriaq i byerne.

Betjening af politiske udvalg hvor du får ansvaret for at sikre, at dagsordenspunkter for Udvalg for Uddannelse og Udvalg for Økonomi kommer til udvalgsmøder eller kommunalbestyrelsen, er fremsendt rettidigt samt at sagerne er beskrevet fyldestgørende såvel økonomisk, lovmæssigt og teknisk og således udgør det nødvendige beslutningsgrundlag.

Du indgår desuden som en central person i de løbende forhandlinger med Grønlands Selvstyre og øvrige eksterne samarbejdspartnere.

Som Direktør er du ansvarlig for overordnet personaleledelse inden for økonomiområdet og uddannelsesområdet, og får mulighed for at lede engagerede og dygtige chefer og medarbejdere, som arbejder for en sikker drift og fremsynet udvikling af Qeqqata Kommunia.

Profil

Den ideelle kandidat har solid ledelsesmæssig erfaring fra en lignende stilling – Gerne i en offentlig virksomhed.

 • Du skal gå forrest i arbejdet med at udvikle og fastholde en god og attraktiv arbejdsplads, du skal turde stille krav til dine ledere og dit personale, og du skal evne at kommunikere vanskelige problemstillinger både internt og eksternt.
 • Du har erfaring med at sætte klare mål og retning i en kompleks virksomhed og du evner at få ledere og medarbejdere til at følge dig.
 • Du har stor beslutningsevne og evnen til at følge beslutninger til dørs, evaluere og justere, når det er nødvendigt.
 • Du kan håndtere balancen mellem sikker driftsledelse og strategisk udvikling.
 • Du er god til at bruge de områdechefer og medarbejdere, der ved mere end dig, og de opsøger dig, fordi de har tillid til dig.

Stillingens krav fordrer, at du:

 • Har en relevant videregående uddannelse – Gerne som cand.oecon., cand.polit., cand.scient.adm., cand.scient.pol. eller lignende.
 • Har relevant erhvervserfaring, hvor du har dyb indsigt i og erfaring med ledelse og traditionelle økonomiske fagområder.
 • Har gode og relevante sproglige og kommunikative evner.

På det personlige plan forventes du at kunne lede i en politisk styret organisation, hvor den offentlige bevågenhed er høj, hvor krav og forventninger kan være omskiftelige, og hvor du hele tiden skal sørge for, at ansvaret for de mange forskellige opgaver er entydigt og klart fordelt, og at der følges effektivt op herpå.

 • Du er et menneske, der hviler solidt i sig selv.
 • Du behandler dine omgivelser ordentligt og respektfuldt.
 • Du repræsenterer ordentlighed og integritet i dine ledelsesmæssige beslutninger og kan skabe samspil i og på tværs af dine lederteams. 

Qeqqata Kommunia tilbyder

 • Åremålsansættelse i henhold til Chefaftalen for Grønlands Selvstyre og Kommunerne.
 • Der tilbydes bolig for hvilken, der betales husleje efter gældende regler.
 • Stillingen tiltrædes 01. april 2023 eller efter nærmere aftale.

Interesseret?

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Senior Sales & Recruiter Niels Thomsen fra Flies HR på mobil +299 586636 / +45 5432 8408 eller niels@flieshr.dk.

Flies HR varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettet hertil. Sidste frist for ansøgning er den 06. februar 2023 kl. 12.00. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler.

Såfremt du har yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Kommunaldirektør Juliane Henningsen Heilmann på juhe@qeqqata.gl.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Qeqqata Kommunia

Du finder yderligere information om Qeqqata Kommunia www.qeqqata.gl

Ansøg her

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.

Privatlivspolitik

Ifølge vores fortrolighedspolitik vil personlige informationer blive behandlet fortroligt og vil kun blive brugt til formål, der beskrives i denne tekst. Vi er forpligtet til at overholde den relevante lovgivning om beskyttelse af personoplysninger. Formålet med indsamlingen af personlige data er at vurdere og kontakte interesserede og kvalificerede kandidater til ledige stillinger i vores virksomhed. Dine data vil blive lagret på sikre servere placeret inden for EU.

Data i denne database kan blive brugt til anonyme statistikker. Oplysningerne vil blive brugt kollektivt og ingen individuelle brugere af databasen kan identificeres ud fra de anvendte oplysninger. Alle data vil blive slettet efter 180 dage. Du kan til enhver tid kontakte os hvis du ønsker, at vi sletter dine data.