Styrelseschef til Digitaliseringsstyrelsen

Kalaallit Nunaanni digitalinngortitsinermik suliaqarneq siuttuuffigerusuppiuk, aqutsinerlu piginnaasaqarfigilluarpiuk aammalu nittartakkatigut paasissutissatigullu sillimaniarnerup nunalu tamakkerlugu digitalimik ineriartortitsinerup qulakkeernissaat suleqataaffigerusuppiuk? Taava immaqa illit Digitalinngortitsinermut Aqutsisoqarfiup pisortartaassarivaatit!

Aqutsisoqarfimmi pisortatut periusissiat maanna atuuttut iluatsilluartumik naammassineqarnissaat qulakkeerinneqataaffigissavat. Aqutsisoqarfimmi pisortaq taamaalilluni soqutigisaqartut siammasissut tapersersuinissaat qulakkeerniarlugu periusissiat tunngavigalugit sulisinnaasariaqarpoq, attaveqaqatigiinnermut piginnaasaqarluarluni kiisalu sulisunik suliatigut immikkut ilisimasalinnik aqutsisinnaasariaqarluni.

Digitalinngortitsinermut Aqutsisoqarfik inuiaqatigiinnut kalaallinut aaqqiissutissanik digitaliusunik isumannaatsunik assigiissaakkanillu pilersuisuuvoq. Nuna tamakkerlugu nittartakkatigut paasissutissatigullu sillimaniarneq nunalu tamakkerlugu digitalimik ineriartortitsineq aqutsisoqarfiup akisussaaffigaa, aammalu aqutsisoqarfiup oqartussatut suliassaqarfigisaani digitalimik ineriartortitsinermut nunalu tamakkerlugu malittassanut sinaakkusersuisuulluni, tamatumunnga ilanngullugit nuna tamakkerlugu aaqqiissutinik digitaliusunik ingerlatsineq aamma sullissinissamut anguniakkanik erseqqissunik aalajangersaaneq, pilersuinerup isumannaatsuunissaa, aningaasaqarnermik aqutsineq periusissiatigullu ineriartortitsineq.

Aqutsisoqarfiup qitiusumik allaffeqarfimmi immikkoortortat tamaasa pilersugaralugillu suleqatigai, aammalu avataani suleqatigisartagaqarpoq, pilersuisoqarpoq soqutigisaqaqateqarlunilu assigiinngitsorpassuarnik. Taamaattumik pingaaruteqarpoq aqutsisoqarfimmi pisortatut ajornartoorfiusunik tassanngaannartumik pisunik isumaginnissinnaanissaat, tamatumunngalu peqatigitillugu suleqatiginneriaatsimik pitsaasumik attataqarsinnaassaatit ineriartortitsisinnaallutillu aammalu aqutsisoqarfiup anguniagaanik periusissiaanillu sullinniakkanut assigiinngitsunut ingerlatitseqqiisinnaassallutik. Taamaattumik aqutsinermik misilittagaqarluarputit, pisullu taama ittut isumaliutigilluakkamik anersaaqarluni tamatigut isumagineqartassapput aamma suliarinninnermut aarlerinaatit tunngavigalugit aqutsinermik tunngaveqassallutik.

Digitalinngortitsinermut Aqutsisoqarfiup akissaaffeqarfigisai tallimat:

Sulisunik aqutsisoqarfik – aqutsisoqarfiup aningaasaqarnermik aqutsineranik inatsisitigullu akisussaaffeqarfittut suliassaqarfiinik isumaginnittuuvoq. Inatsisinut immikkoortortaq IT-mut tunngasunik pisiortornermut, paasissutissanik illersuinissamut aamma inatsisiliornerup digitalinngortitsinermut piareersimanissaa pillugu pisortani oqartussaasunut tamanut siunnersuisarpoq ikorfartuillunilu. Inatsisitigut ingerlatsinermi suliassat ilaatigut tassaapput aqutsisoqarfiup inatsisiliornermut suliniutinik pilersaarutaata naammassineqarnissaa, isumaqatigiissutinik suliarinninneq, suliariumannittussarsiuussinermut pilersaarut aamma nakkutilliinermut aaqqissuussineq.

Digitalimik Sullissivik – oqartussat ataatsimoorussamik innuttaasunut suliffeqarfiutilinnullu nittartagaata sullissivik.gl-ip aamma naalakkersuisut nittartagaata naalakkersuisut.gl-ip teknikkikkut ingerlanneqarnerannik ineriartortinneqarnerannillu isumaginnittuuvoq. Tamatuma saniatigut immikkoortortaqarfiup pisortat ataatsimoorussamik nittartakkatigut aaqqiissutissaannik qitiusumik allaffeqarfiup paasissutissanut nittartagaannik 27-nik imaqartumik ingerlatsinermik ineriartortitsinermillu suliaqarpoq.

Suliniutinut immikkoortortaqarfik – pingaarnerusutigut marlunnut avinneqarsimasumik akisussaaffeqarpoq: 1. PMO – nuna tamakkerlugu digitalinngortitsinermut periusissiami suliniutinik aqutsineq aamma suliniutinut digitalinngortitsinermut periusissiamut kontumit aningaasaliiffigineqartut kiisalu pisortat ataatsimoorussamik suliniutinut ilusiliaannik ineriartortitsineq ingerlatitseqqiinerlu 2. Suliniutinik aqutsineq – immikkoortortaqarfimmi aqutsisut periusissiamit suliniutinik immikkut toqqakkanik aqutsisuupput.

IT-mut immikkoortortaqarfik – IT-p kiffartuussivianik isumaginnittuuvoq, applikationinik ingerlatsineq aamma ESDH-systemimik ineriartortitsineq, qitiusumik allaffeqarfiup ataatsimoorussamik serveriinik attaveqaataanillu IT-kkut ingerlatsineq ineriartortitsinerlu, kiisalu pisiortorfigisartakkanik aqutsinermut akisussaaffik 60-init amerlanerusunik isumaqatigiissuteqarfiusoq akuersissuteqarfiusorlu. Immikkoortortaqarfimmi immikkut ukkarineqartoq tassaavoq IT-kkut isumannaallisaaneq attaveqaqatigiinnerlu isumannaatsoq, ingerlatsineq ineriartortitsinerlu ukkataralugit.

Nittartakkatigut paasissutissatigullu sillimaniarnermut immikkoortortaqarfik – nuna tamakkerlugu nittartakkatigut paasissutissatigullu sillimaniarnermi suliniutinut pingaarnertut ukkataqartuuvoq, tamatumunnga ilanngullugit nittartakkatigut paasissutissatigullu sillimaniarneq pillugu innuttaasunut, suliffeqarfinnut oqartussanullu siunnersuineq paasissutissiinerlu. Qitiusumik allaffeqarfiup suliffeqarfiup iluani paasissutissatigut sillimaniarnera immikkoortortaqarfimmit aamma isumagineqarpoq, immikkoortortat paasissutissatigut sillimaniarnermik suliaqartut tamaasa siunnersugaralugillu nakkutigisaralugit.

Naatsorsuutigaarput:
Piginnaasat
Ilinniagartuutut naleqquttumik ilinniagaqarneq
Ukiuni arlalinni aqutsisutut misilittagaqarneq aqutsinermullu tunngatillugu piginnaasaqarluarneq aammalu aqutsisoqarfimmut tamarmut atuuttumik suleqatigiinnik isumassarsiortitsisinnaasoq, kajumilersitsisinnaasoq ineriartortitsisinnaasorlu
Pisortani aaqqissuussaanerit kulturiisalu paasisimasaqarfiginerat
Pilersaarusiukkamik piffissarlu ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu suleriaaseqarneq, nutaaliorneq teknikkikkullu periarfissat ukkatarilluarlugit
Attaveqarniarnikkut piginnaasaqarluarneq, allattariarsornikkut oqaluttariarsornikkullu, oqariartuutinik pisariusunik erseqqissumik paasiuminartumillu ingerlatitseqqiisinnaaneq
Suliffiup iluani avataanilu soqutigisaqaqatinut attaveqarnernik nukittuunik pilersitsisinnaasoq malinnaatitsisinnaasorlu
Angusanik tunniussaqarsinnaanermik uppernarsaateqarneq suliniutinillu iluatsilluartumik ingerlatsisinnaaneq sulianillu pitsaasumik ingerlatsisinnaasoq
Digitalinngortitsineq, IT aamma suliniutinik aqutsineq pillugit ilisimasaqarluarneq

Inuttut piginnaasat
Aaqqissuulluakkamik suleriaaseqarneq tunniussaqartarnikkullu tatiginartoq
Nutaaliorusussuseqartoq, isumassarsiullaqqissoq nutaamillu eqqarsarluni ajornartorsiutinut aaqqiissutissarsiorsinnaasoq digitalimillu aaqqiissutinik nutaanik ineriartortitsisinnaasoq
Tatisimaneqarluni pisunilu pisariusuni aalajangiisinnaassuseqarluarneq
Inuttut innarligassaanngitsoq sulinermilu tamanut atuuttumik ileqqorissaarnissamik pingaartitsisoq
Paasinnittoq sulisullu pisariaqartitaannut isumakuluutigisaannullu tunngatillugu paasinnillunilu iliuuseqarsinnaasoq
Uppernartoq, akisussaassusilik, unneqqarissoq, tatiginartoq ataqqinnittorlu


Digitalinngortitsinermut Aqutsisoqarfiup neqeroorutigai
Atorfik soqutiginartoq, inuiaqatigiit kalaallit digitalimik ineriartortinneqarnerat toqqaannartumik sunniuteqarfigalugu
Suliffeqarfik allanngorartoq isumassarsiorfiusinnaasorlu tunniusimasunik suliatigullu pikkorissuseqarluartunik sulisoqartoq
Sulinermi avatangiisit atugarissaarnissamik qaffasissumik ataavartumik suliniuteqarfiusut – immikkoortortaqarfinni aqutsisoqarfillu ataatsimut isigalugu
Pisortani digitalinngortitsinissamik suliaqarnermi siunissap ilusilersorneqarneranut aqutsisoqarfimmi pisortatut qitiusumik inissisimaneq
Suliaqarfik ineriartortuarfiusoq
Atorfik annertuumik akisussaaffeqartitsisoq amerlasuunullu attaveqarfiusoq

Akissarsiat – atorfeqartitaanermilu atugassarititaasut
Atorfik akissaateqarfimmi LR LR 39/40-mi maanna inissisimavoq.
Akissarsiat LR 39-mi isumaqatigiissutigineqartut tapit aalajangersimasut ilanngullugit apriilip aallaqqaataani 2021-mi tassaapput qaammammut kr. 68.929,60-it ukiumoortumillu Kr. 827.155-iullutik.
Aallaaviatigut isumaqatigiissutini atugassarititaasut naapertorlugit atorfinitsitsisoqassaaq, ukiunullu aalajangersimasunut killilerlugu inuttalerneqarsinnaalluni. Qinnuteqartorlu tjenestemanditut atorfeqareersimaguni Kalaallit Nunaanni pisortani tjenestemandit pillugit inatsit malillugu tjenestemanditut atugassarititaasut naapertorlugit atorfinitsitaasoqarsinnaavoq.
Naalagaaffimmi tjenestemandit aamma AC-nut isumaqatigiissutit arlallit, ilaatigut DJØF-ip Finansministereqarfiullu akornanni isumaqatigiissutit malillugit sulisut Namminersorlutik Oqartussani atorfinitsinneqarnerminnut atatillugu aningaasarsiaqaratik sulinngiffeqarsinnaatitaapput. Aammattaaq Nunamut namminermut Ministereqarfiup Namminersorlutik Oqartussani atorfinitsitaanerminnut atatillugu akissarsiaqaratik sulinngiffeqarallarnissamik qinnuteqaateqartunut akuersaartumik pissusilersortoqassasoq Namminersorlutik Oqartussanut innersuussutigisimavaa. Sulinngiffeqarallarnissaq pillugu aalajangersakkat Namminersorlutik Oqartussani inuit atorfinitsinneqartut aapparisaannut/inooqataannut aamma atuupput.
Atorfimmut atuuttoq tassaavoq, piffissap suliffiusussap qanoq sivisutiginissaa killilersugaanngimmat, aammalu qaangiuttoornermi ajunngitsorsiassat akilerneqarnissaat ullullu sulinngiffissat annaaneqartut ajunngitsorsiassarsissutiginissaat atorneqarsinnaanngillat.
Piffissaq suliffiusussaq tunngaviatigut sapaatit akunnerannut nalunaaquttap akunnerinik 40-nik sivisussuseqarpoq.
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginninniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Ineqarneq
Atorfimmut atatillugu inissaqartitsisoqanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnerminut atatillugu ineqarsimappat, inissamik innersuunneqarsinnaatitaaneq pigiinnarneqassaaq. Atorfeqarnermut atatillugu ineqartitaaneq atorfeqarnerup nalaani atuuppoq soraarnermilu tamanna atorunnaassaaq.

Qinnuteqarfissap killinga
Aggustip 19-iani 2024

Soqutiginartippiuk?

Atorfik pillugu apeqqutissaqaruit Flies HR-imeersup Partner Dorthe Fliesip oqarasuaatikkut +299 583117-imut, +4560833117-imut imaluunniit e-mailikkut dorthe@flieshr.dk-mut attaveqarfiginissaanut tikilluaqqusaavutit

Flies HR sulisussarsiornermik isumaginnittuuvoq, taamaammat saaffiginnissutit tamaasa tassunga ingerlateqquneqarput. Qinnuteqartunik piukkunnartunik oqaloqatiginninnissamut ingerlaavartumik aggersaasassaagut.

Atorfik pillugu allanik apeqqutissaqaruit Naalakkersuisut siulittaasuata Naalakkersuisoqarfiani Naalakkersuisoqarfimmi pisortaq Hans-Peder Barlach Christensen Hape@nanoq.gl-imut allaffigalugu saaffiginninnissamut tikilluaqqusaavutit.

Tusarfiginissat qilanaaraarput.

Et billede, der indeholder tekst, Grafik, logo, grafisk design

Automatisk genereret beskrivelse

Kikkuuvugut
Namminersorlutik Oqartussat pillugit paasissutissat amerlanerusunut uani pissarsiarineqarsinnaapput: www.naalakkersuisut.gl

Vil du stå i front for digitaliseringen i Grønland og har du ledelseskompetencerne i orden og vil du være med til sikre cyber- og informationssikkerhed og den nationale digitale udvikling? Så er du måske Digitaliseringsstyrelsens nye styrelseschef!

Som styrelseschef, skal du være med til sikre succesfuld gennemførelse af de nuværende strategier. Styrelseschefen skal derfor kunne arbejde på strategisk niveau, have stærke kommunikative kompetencer til at sikre opbakning fra en bred vifte af interessenter samt evnen til at lede fagprofessionelle med specialiserede kompetencer.

Digitaliseringsstyrelsen leverer sikre og standardiserede digitale løsninger til det grønlandske samfund. Styrelsen har ansvaret for den nationale cyber- og informationssikkerhed og den nationale digitale udvikling, og sætte rammerne for den digitale udvikling og de nationale standarder på styrelsens myndighedsområde, herunder drift af nationale digitale løsninger og fastlæggelse af klare servicemål, leverancesikkerhed, økonomistyring og strategisk udvikling.

Styrelsen leverer og samarbejder med alle enheder i centraladministrationen, og har en bred vifte af eksterne samarbejdspartnere, leverandører og interessenter. Det er derfor vigtigt, at du som styrelseschef kan varetage deciderede krisesituationer som kan opstå uden varsel, og samtidig kunne fastholde og udvikle en god samarbejdsform og formidle styrelsens mål og strategier til differentierede målgrupper. Du besidder derfor en solid ledelseserfaring, så sådanne situationer altid håndteres i en velovervejet ånd og med en accept af, at håndteringen hviler på risikobaseret ledelse.

Digitaliseringsstyrelsens fem ansvarsområder:

Stabsfunktionen – varetager styrelsens økonomistyring og juridiske ansvarsområde. Den juridiske enhed rådgiver og understøtter alle offentlige myndigheder i forhold til IT-indkøb, databeskyttelse og digitaliseringsklar lovgivning. De juridiske driftsopgaver omfatter bl.a. effektuering af styrelsens lovinitiativprogram, kontrakthåndtering, udbudsplan og tilsynsprogram.

Digital Service – har teknisk drift og udvikling af den fælles offentlige borger- og erhvervsportal sullissivik.gl og regeringshjemmesiden naalakkersuisut.gl. Derudover har afdelingen drift og udvikling af den fælles offentlige hjemmesideløsning, som huser 27 informationshjemmesider fra centraladministrationen.

Projektafdelingen – har et overordnet todelt ansvar: 1. PMO – porteføljestyring på projekter i den nationale digitaliseringsstrategi og for projekter der får midler fra digitaliseringsstrategikontoen samt ansvarlig for udvikling og formidling af den fælles offentlige projektmodel. 2. Projektledelse -afdelingens projektledere driver udvalgte projekter fra strategien.

IT-afdelingen – varetager IT-servicedesk, applikationsdrift- og udvikling af ESDH-system, IT drift- og udvikling af centraladministrationen fælles server- og netværk, samt leverandørstyringsansvar med mere end 60 kontrakter og licenser. Et særligt fokus i afdelingen er IT-sikkerhed og sikker kommunikation, hvor fokus igen både er på drift og udvikling.

Afdelingen for cyber- og informationssikkerhed – har det overordnet fokus på nationale cyber- og informationssikkerheds initiativer, herunder rådgivning og oplysning om cyber- og informationssikkerhed til borgere, virksomheder og myndigheder. Afdelingen varetager også centraladministrationens interne informationssikkerhed, som rådgiver og monitorerer alle enheders arbejde med informationssikkerhed.

Vi forventer, at du besidder følgende:
Kvalifikationer

  • Relevant akademisk uddannelse
  • Flere års ledelseserfaring og stærke ledelsesmæssige færdigheder med evne til at inspirere, motivere og udvikle teams for hele styrelsen
  • Forståelse for offentlige organisationer og deres kultur
  • Evner at tænke strategisk og langsigtet, med et stærkt fokus på innovation og teknologiske muligheder
  • Fremragende kommunikative evner, både skriftligt og mundtligt, med evne til at formidle komplekse budskaber klart og tydeligt
  • Evne til at opbygge og vedligeholde stærke relationer med både interne og eksterne interessenter
  • Dokumenteret evne til at levere resultater og drive projekter i mål succesfuldt og med god proces
  • Godt kendskab til digitalisering, IT og projektledelse

Personlighed
Struktureret og leverancesikker
Innovativ, kreativ og nytænkende tilgang til problemløsning og udvikling af nye digitale løsninger
Beslutningsdygtig med stærk beslutningsevne under pres og i komplekse situationer
Høj grad af personlig integritet og etik i alle aspekter af arbejdet
Empatisk som evner at forstå og reagere på medarbejderes behov og bekymringer
Troværdig, ansvarsfuld, ærlig, pålidelig og respektfuld

Digitaliseringsstyrelsen tilbyder
Et spændende job, hvor du får direkte indflydelse på den digitale udvikling af det grønlandske samfund
En dynamisk og inspirerende arbejdsplads med engagerede kolleger med høj faglighed
Et arbejdsmiljø hvor vi kontinuerligt arbejder på at fastholde et højt niveau af trivsel – både i afdelingerne og i styrelsen som helhed
En central rolle som styrelseschef til at forme fremtiden for digitalisering i den offentlige sektor
Et fagområde som er i konstant udvikling
En stilling med stort ansvar og kontaktflade

Løn – og ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 39/40.
Lønnen med faste løndele i LR 39 udgør pr. 1. april 2022 månedligt Kr. 68.929,60 og årligt Kr. 827.155.
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, men kan besættes på åremål. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandsloven for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.
Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.
For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.
Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansøgningsfrist
19. august 2024

Interesseret?

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Dorthe Flies fra Flies HR på mobil +299583117, +4560833117 eller dorthe@flieshr.dk

Flies HR varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettet hertil. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler.

Såfremt du har yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Departementschef for formandensdepartement Hans-Peder Barlach Christensen på Hape@nanoq.gl

Vi glæder os til at høre fra dig.

NAALAKKERSUISUT

Du finder yderligere information om Naalakkersuisut på www.naalakkersuisut.gl.

Ansøg her

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.

Privatlivspolitik

Ifølge vores fortrolighedspolitik vil personlige informationer blive behandlet fortroligt og vil kun blive brugt til formål, der beskrives i denne tekst. Vi er forpligtet til at overholde den relevante lovgivning om beskyttelse af personoplysninger. Formålet med indsamlingen af personlige data er at vurdere og kontakte interesserede og kvalificerede kandidater til ledige stillinger i vores virksomhed. Dine data vil blive lagret på sikre servere placeret inden for EU.

Data i denne database kan blive brugt til anonyme statistikker. Oplysningerne vil blive brugt kollektivt og ingen individuelle brugere af databasen kan identificeres ud fra de anvendte oplysninger. Alle data vil blive slettet efter 180 dage. Du kan til enhver tid kontakte os hvis du ønsker, at vi sletter dine data.