Chef Business Controller

Kommune Kujalleq tilbyder en spændende og udfordrende chefstilling til en talentfuld leder, der har lyst, mod og evner til at gøre en forskel i en afdeling med mange forskellige opgaver.
Som Chef Business Controller skal du være med til at skabe overblik og gennemsigtighed i de økonomiske forhold. Tæt opfølgning, og samarbejde omkring budgetlægning og rapportering til politiske udvalg, ledelsen og de enkelte budgetansvarlige.