Ombudsmanden for Inatsisartut søger fuldmægtige/specialkonsulenter

Vi søger en juridisk sagsbehandler (fuldmægtig eller specialkonsulent) med tiltrædelse pr. 1. august 2023 eller efter nærmere aftale.

Ombudsmanden er valgt til at kontrollere, om selvstyremyndighederne og de grønland¬ske kommuner overholder gældende ret.

Vi behandler hovedsageligt klager fra borgere. Derudover tager vi også selv sager op, for eksempel emner særskilt udtaget af en klage eller efter omtale i pressen, ligesom vi foretager kommu¬nebesøg og in¬spektio¬ner af institutioner. Det kan føre til kritik eller myndighederne kan få en henstilling om at genoverveje deres afgørelser eller praksis, set i henhold til ombudsmandens bemærkninger i sagen.