Vi søger en administrativt stærk sekretariatschef med juridisk baggrund til Grønlands Erhverv

Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiutinik ingerlataqartut pillugit allanngueqataarusuppit? Politikkimut pilersaarusiukkamillu ingerlatsinermut paasisimasaqarluarpit? Aamma ingerlatsineq allaffissornerlu soqutigisarivigit? Taava imaassinnaavoq illit allattoqarfimmi pisortartaassarigitsigit.

Sulisitsisut allattoqarfiata ingerlanneqarneranut aqunneqarneranullu ulluinnarni akisussaasussamik siammasissumillu suliaqartussamik allattoqarfimmi pisortassarsiorpugut.

Sulisitsisut (GE) tassaavoq Kalaallit Nunaanni saqqumilaartumik soqutigisaqaqatigiiffik maligassiuisoq 1966-imiilli inuussutissarsiortunut atugassarititaasut killiliussallu pillugit sullissisuusoq. Suliniaqatigiiffiup tunngaviit sisamat aallaavigai, suleriusissallu taakku ineriartornermik piujuaannartitsinissamik ukkatarinninnermi patajaallisarneqarput:

Sulisitsisut inuiaqatigiinni ersarilluinnartutut inissisimavoq taamatullu inissisimanini illersugaralugu. Ataqatigiissaarneqarnitta suliaqarnittalu tunngaviini, sulisoqarnikkut aqutsinermi kivitseqataalluta peqataanerput qularutissaanngilaq.
Sulisitsisuni ineriartortitsinermik suliaqarpugut, iliuusissanik ujartuisuuvugut aammalu ineriartornermi avataanit isiginnaaginnartuunata, Kalaallit Nunaatali inuiaqatigiittut tamat oqartussaanerisa ingerlaarfiini akisussaaqataalluta illinersiueqataavugut. Inuiaqatigiit sinnerlugit sulisoqarnikkut sinaakkutassiinissani oqariartuuteqarnermi siuuttuuvugut.

Atorfik
Allattoqarfimmi pisortatut inuussutissarsiutinik ingerlataqartut aamma politikkikkut aaqqissuussaanerup akornanni suliaqartuussaatit suliffeqarfiit tunngavigalugit. Sulisitsisuni pisortaq toqqaannartumik attaveqarfigissavat sulisunullu arfinilinnut sulisoqarnikkut akissussaaffeqarlutit. Suliffeqarfiit ilaasortaasut, najukkami peqatigiiffiit aamma suliatigut ataatsimiititaliat qanittumik oqaloqatigisassavatit sunik pingaartitaqarnerat ilisimajumallugu, aamma ineriartorneq malinnaaffigilluassavat allanngueqataarusussuseqassallutillu. Suleqatissatsinnik piumassusilimmik, politikkimut allaffissornermullu paasisimasalimmik pissarsiorpugut ilaasortatta sullinneqarnerisa piujuartitsinissap aamma digitalinngortitsinissap aallunneqaleraluttuinnarfianni nukittorsarnissaanut, tamatumanilu najukkami aamma nunarsuarmi pissutsit paasisimasaqarfiginissaat aatsaat taama pingaaruteqartigivoq. Suleqatit allat suliatigut ataatsimiititalianik suliatigullu sammisanik arlalinnik isumaginnittuusut qanimut suleqatigissavatit.
Allattoqarfimmi pisortatut atorfigisanni Sulisitsisuni amerlasuunik attaveqarfeqalissaatit sulisuttalu pikkorissut saaffissaattut pingaarutilimmik inissisimassallutit.
Pingaartipparput

 • Inatsisiliornikkut ajornartorsiutaasunik inuussutissarsiutinik ingerlataqartut soqutigisaqarfigisaannik ilisimasaqarnissat, tassunga ilanngullugit sanaartornermi suliarinninnissamut inatsiseqarnerup, sulisoqarnermut tunngatillugu inatsisit suliffeqarfimmillu ingerlatsineq pillugu nalinginnaasumik ilisimasaqarfiginissaat.
 • Ajornartorsiutit pisariusut paasiuminartunngortissinnaavatit immikkoortullu qitiusut pillugit tamakkiisumik isiginnilersitsisinnaallutit
 • Misissueqqissaartuussaatit aalajangiisinnaassuseqarluarlutillu
 • Ilaasortat sammisallu akimorlugit sunniivigeqatigiisitsisinnaassaatit
 • Avatangiiserisanni eqqissisimatitsisinnaassatit, aamma ulapiffiusumi
 • Inuttut akisussaassuseqartuuvutit, arajutsinianngitsuullutit attaveqateqarnissamillu pingaartitsisuullutit
 • Tatiginninnermik takutitsisuuvutit akisussaaffinnillu suliassanillu agguaassinissaq tunuarsimaarfiginagu. Ulloq suliffiusoq allanngorarfiusinnaammat ulapiffiullunilu inuttut nukittuujussaatit, tamakkiisumik isiginnissinnaallutit ilusilersuisinnaassallutillu
 • Attaveqaqateqallaqqissuussaatit nutaarsiassiinerillu, inuit attaveqatigiittarfii allallu atorlugit oqaluttuanik nuannersunik saqqummiussisarnissaq qulakkeertassallugu.
 • Ilaasortanut aaqqissuussinerit attaveqatigiinnilu ataatsimiinnerit pilersaarusiorlugillu ingerlattassavatit
 • Danskisut tuluttullu oqalussinnaallutillu allassinnaassaatit, kalaallisut aamma taamaaliorsinnaaguit iluassaaq

Tamatuma saniatigut inatsisilerinermik tunuliaqutaqassaatit atorfimmilu assingusumi ukiunik arlalinnik misilittagaqassallutit. Aqutsinermik misilittagaqarputit, tassunga ilanngullugit ingerlatsineq sulisoqarnikkullu qanilaartumik aqutsineq. Kalaallit Nunaannit misilittagaqassaatit kalaallillu kulturiannik inuiaqatigiillu aaqqissugaanerannik ilisimasaqassallutit. Paasinnittuullutit, tatigeqatigiinneq tunngavigalugu kajumilersitsisumillu suleriuseqassaatit. Tamakkiisumik isiginnillaqqissuussaatit aammalu suliassanik sulianillu pingaarnersiuinissaq, pilersaarusiornissaq suliarinninnissarlu isumagisinnaassallugit.

Neqeroorutigaagut

Sulisitsisuni iliuuserisartakkatsinni tamani ilaasortagut ukkatarisarpagut. Ilaasortatsinnut angusanik tigussaasunik killiliussatigullu pitsaanerpaanik atugassaqartitsinissaq sulissutigaarput. Sulisitsisuni kulturitsinni piumassuseqqortunerput, attaveqateqarnissamik pingaartitsinerput immitsinnullu qiimmassaqatigiittarnerput ilisarnaatigaarput. Atorfik soqutiginartoq, ilaasortatsinnut unammillersinnaassuseqalersitsinissamik siunnerfeqartoq neqeroorutigaarput. Suliaminnut tunniusimasunik ikiuiumatuunillu suleqatitaassaatit pikkorissuseqarluartunik suliatigullu piginnaasaqarluartunik, illillu Sulisitsisuni ineriartortitsinermut sunniuteqaqataassaatit. Sulinermi avatangiisini suliatigut pikkorissuteqarfiusuni persuarsiorfiunngitsunilu suliavit pilersaarusiornissaannut aaqqissuunnissaannullu annertuumik kiffaanngissuseqartitaassaatit, aamma sulinerup ilaqutariittullu inuunerup peqqinnartumik oqimaaqatigiissinnissaannik pingaartitsisuuvugut. Ulluinnarni sulinitsinnut sulianut tunniusimalluarneq, sulinermik nuannarisaqarluarneq ilisarnaataapput aamma ikioqatigiilluta unammilligassanut aaqqiissuteqarniartarpugut.

Atorfimmik soqutiginartumik neqeroorfigisinnaavatsigit. Piginnaasat malillugit akissarsiaqartitsisoqassaaq.

Soqutiginartippiuk?

Atorfik pillugu apeqqutissaqaruit Flies HR-imeersup Partner Dorthe Fliesip oqarasuaatikkut +299 583117-imut imaluunniit e-mailikkut dorthe@flieshr.dk-mut attaveqarfiginissaanut tikilluaqqusaavutit.

Flies HR sulisussarsiornermik isumaginnittuuvoq, taamaammat saaffiginnissutit tamaasa tassunga ingerlateqquneqarput. Qinnuteqartunik piukkunnartunik oqaloqatiginninnissamut ingerlaavartumik aggersaasassaagut.

Atorfik pillugu apeqqutissaqaruit Pisortaq Christian Keldsen +299 36 37 10-mut imaluunniit ck@ga.gl-imut attaveqarfiginissaanut tikilluaqqusaavutit.

Tusarfiginissat qilanaarivarput.

Sulisitsisut – Grønlands Erhverv

Sulisitsisut pillugit paasissutissat amerlanerusut uani nassaarisinnaavatit https://sulisitsisut.gl/.

Vil du være med til at gøre en forskel for erhvervslivet i Grønland? Har du politisk og strategisk tæft? Og har du interesse for drift og administration? Så er du måske vores nye sekretariatschef.

Vi søger en ny sekretariatschef, der har det daglige ansvar for at lede og sikre driften af Grønlands Erhvervs sekretariat med en bred portefølje af opgaver.

Grønlands Erhverv er Grønlands toneangivende interesseorganisation, der siden 1966 har arbejdet for erhvervslivets vilkår og rammer. Foreningen står på fire grundsøjler, der understøttes af et øget fokus på bæredygtig udvikling:

Grønlands Erhverv er en stærk stemme i civilsamfundet og værner om denne funktion. I vores DNA ligger, at vi er en bærende part i arbejdsmarkedets autonomi.
I Grønlands Erhverv arbejder vi for vækst, tager initiativ og er ikke tilskuere til udviklingen, men tager aktivt ansvar på den rejse Grønland som samfund og demokrati er på. Vi er civilsamfundets stemme i udviklingen af erhvervslivets rammebetingelser.

Jobbet
Som sekretariatschef arbejder du i spændingsfeltet mellem erhvervslivet og det politiske system med udgangspunkt i virksomhederne. Du vil referere direkte til Grønlands Erhvervs direktør og få personaleansvar for 6 medarbejdere. Du skal være i tæt dialog med vores medlemsvirksomheder, lokalforeninger og brancheudvalg for at vide, hvad der optager dem, ligesom du skal holde dig på forkant med udviklingen og have lyst til at gøre en forskel. Vi søger en kollega med drive, politisk tæft og administrativ forståelse til at styrke serviceringen af vores medlemmer, hvor bæredygtighed og digitalisering kommer til at spille en større og større rolle, og forståelsen for lokale og globale forhold er vigtigere end nogensinde. Du vil arbejde tæt sammen med andre kolleger, som varetager andre brancheudvalg og en række faglige emner.
I stillingen som sekretariatschef vil du helt naturligt få mange kontaktflader i hele Grønlands Erhverv og være en vigtig go-to-person for vores dygtige medarbejdere.


Vi lægger vægt på, at du

 • Har indsigt i de juridiske problemstillinger, som optager erhvervslivet, herunder entrepriseret, personalejura og generel virksomhedsdrift
 • Kan reducere komplekse problemstillinger og skabe overblik over de centrale elementer
 • Har en veludviklet analytisk sans og dømmekraft
 • Skabe synergier på tværs af medlemmer og emner
 • Skaber ro i dine omgivelser, også når det går stærkt
 • Som person er du ansvarlig, nysgerrig og netværksorienteret
 • Viser tillid og ikke er bange for at uddelegere ansvar og arbejdsopgaver. Da hverdagen kan være omskiftelig og travl, er du robust og god til at holde overblik og skabe struktur
 • Stærke kommunikationsevner og sikre gode historier igennem nyhedsbreve, sociale medier mm.
 • Planlægge og afholde medlemsarrangementer og netværksmøder
 • Taler og skriver dansk og engelsk og gerne grønlandsk

Du har derudover en juridisk baggrund og flere års erfaring fra lignende stilling. Du har erfaring med ledelse, herunder både drift og nærværende personaleledelse. Du skal have erfaring fra Grønland og kendskab til den grønlandske kultur og samfundsstruktur. Du arbejder empatisk, tillidsbaseret og motiverende. Du har et stort overblik og evnen til at prioritere og planlægge og sikre ejerskab på opgaver og sager.

Vi tilbyder

I Grønlands Erhverv har vi fokus på vores medlemmer i alt, hvad vi gør. Vi arbejder for at skabe konkrete resultater og de bedste rammevilkår for vores medlemmer. Kulturen i Grønlands Erhverv er kendetegnet ved, at vi er handlekraftige, netværksorienterede og vi spiller hinanden gode. Vi tilbyder et spændende job, hvis mission er at skabe konkurrencekraft for vores medlemmer. Du får engagerede og hjælpsomme kolleger, der agerer professionelt og fagligt i top og hvor du vil få indflydelse i udviklingen af Grønlands Erhverv. Du har stor frihed til at planlægge og tilrettelægge dit arbejde i et professionelt, men uformelt miljø, hvor vi prioriterer en sund balance mellem arbejds- og familieliv. Vores hverdag er præget af højt engagement, stor arbejdsglæde og vi løser gerne udfordringer i fællesskab.

Vi tilbyder et spændende job for dig. Løn efter kvalifikationer

Interesseret?

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Dorthe Flies fra Flies HR på mobil +299 583117 eller dorthe@flieshr.dk.

Flies HR varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettet hertil. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler.

Såfremt du har yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Direktør Christian Keldsen på +299 36 37 10 eller ck@ga.gl.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Grønlands Erhverv

Du finder yderligere information om Grønlands Erhverv på https://sulisitsisut.gl/. 

Ansøg her

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.

Privatlivspolitik

Ifølge vores fortrolighedspolitik vil personlige informationer blive behandlet fortroligt og vil kun blive brugt til formål, der beskrives i denne tekst. Vi er forpligtet til at overholde den relevante lovgivning om beskyttelse af personoplysninger. Formålet med indsamlingen af personlige data er at vurdere og kontakte interesserede og kvalificerede kandidater til ledige stillinger i vores virksomhed. Dine data vil blive lagret på sikre servere placeret inden for EU.

Data i denne database kan blive brugt til anonyme statistikker. Oplysningerne vil blive brugt kollektivt og ingen individuelle brugere af databasen kan identificeres ud fra de anvendte oplysninger. Alle data vil blive slettet efter 180 dage. Du kan til enhver tid kontakte os hvis du ønsker, at vi sletter dine data.